Google

I April 2015 släppte Google en ny algoritm för sin sökmotor och med det ett nytt förhållningssätt till webbskapande.

Kör Googles nybörjarkurs GOOGLE Webbutvecklingskurs

PHP script

PHP Uppgifter
1. Starta här för att skapa Loginsidor

2. Skapa MSql Databasen här

3. Kryptera Lösenord

Lite Idéer för Loginsida

http://www.webbprogrammering.se/PHP/php1.php

http://php.net/manual/en/

http://www.php-login.net/

http://www.codeproject.com/Articles/472821/PHPplusMySQLplusLoginplusForm

Anslut till databasen
http://webcheatsheet.com/php/connect_mysql_database.php

http://www.w3schools.com/Php/php_mysql_connect.asp

Infoga data i databasen från formulär
http://www.w3schools.com/php/php_mysql_insert.asp

Visa info från Login och User
http://stackoverflow.com/questions/16657968/php-get-username-from-session

http://stackoverflow.com/questions/15736916/echo-hello-username-after-login

 

Mailformulär

http://webdesignskolan.se/php/formmail/formmail.php#skickamail

För att skicka mail

http://swiftmailer.org/

http://pear.php.net/reference/Mail-latest/Mail/Mail_smtp.html

http://blog.arvixe.com/throttling-emails-with-swiftmailer/

Basic Mail() Script (OBS Fungerar inte på vår server, endast på Linux server)
http://www.inmotionhosting.com/support/website/sending-email-from-site/using-the-php-mail-function-to-send-emails

Kommentera
http://www.rejas.se/fritis/programmeringab/chap_kommentering.html

Glömt lösen Script
http://codingcyber.com/send-forgotten-password-by-mail-using-php-and-mysql-35/#

Webbserverprogramering!

Alla har en MSQL databas, med namnet web + nummer på er bok se första insidan tex web1

Lösenordet är ert namn , är ert namn kortare än 5 bokstäver lägg till en 1 , till exempel karl1 heter du eva så blir det eva11

länken till er databas är (Kopiera raden nedan och klistra in i er webbläsare)

https://ws107.win.arvixe.com:8443/domains/databases/phpMyAdmin/index.php?db=xxxx    Byt ut XXX med ert databas namn tex A171

Eller testa https://ws107.win.arvixe.com:8443/smb/database/webadmin/id/802?_randomId=813928