PHP script

PHP Uppgifter
1. Starta här för att skapa Loginsidor

2. Skapa MSql Databasen här

3. Kryptera Lösenord

Lite Idéer för Loginsida

http://www.webbprogrammering.se/PHP/php1.php

http://php.net/manual/en/

http://www.php-login.net/

http://www.codeproject.com/Articles/472821/PHPplusMySQLplusLoginplusForm

Anslut till databasen
http://webcheatsheet.com/php/connect_mysql_database.php

http://www.w3schools.com/Php/php_mysql_connect.asp

Infoga data i databasen från formulär
http://www.w3schools.com/php/php_mysql_insert.asp

Visa info från Login och User
http://stackoverflow.com/questions/16657968/php-get-username-from-session

http://stackoverflow.com/questions/15736916/echo-hello-username-after-login

 

Mailformulär

http://webdesignskolan.se/php/formmail/formmail.php#skickamail

För att skicka mail

http://swiftmailer.org/

http://pear.php.net/reference/Mail-latest/Mail/Mail_smtp.html

http://blog.arvixe.com/throttling-emails-with-swiftmailer/

Basic Mail() Script (OBS Fungerar inte på vår server, endast på Linux server)
http://www.inmotionhosting.com/support/website/sending-email-from-site/using-the-php-mail-function-to-send-emails

Kommentera
http://www.rejas.se/fritis/programmeringab/chap_kommentering.html

Glömt lösen Script
http://codingcyber.com/send-forgotten-password-by-mail-using-php-and-mysql-35/#