Industriell IT


Projektet är en IT övervakad industricell

Projektledare: Kenan Hadzic

Ytterst ansvarig för att kommunikation och arbete fortlöper under projektet. Projektledaren ser också till att deadlines hålls och att dokument kommer fram till berörda personer. Uppdaterar hemsidan och är ansvarig för budgeten.

Teknisk Projektledare: Kristian Constantinescu

Ansvarig för all IT samt dokumenten

Konstruktör: Fredrik Anarp

Se till att få fram ritningar och CAD modeller på produkten. Ansvarig för material och formgivning.

Utvecklingsingenjör: Fredrik Anarp

Har en övergripande roll i hela projektet och finns till hands där det behövs.

 

Länk till det färdiga projektet

Kommentera